Auto Auto

Auto Tigra Jurija Gagarina 33v, Novi Beograd, Blok 70

011 3176 981

060 414 66 18

Ponedeljak - Petak 09:00 - 18:00 Subota 09:00 - 15:00

Diodne ploče alternatora za sve vrste automobila

diodna ploca opel
diodna ploca bmw
diodna ploca reno

Šta je alternator, kako radi i koja je funkcija alternatora

Alternator je električni generator koji pretvara mehaničku energiju u električnu u obliku naizmenične struje.

Alternator je glavni deo sistema za punjenje. Alternator proizvodi električnu energiju dok motor radi da bi napunio bateriju. Kada je motor isključen, baterija se može koristiti kao izvor električne energije za pokretanje elektropokretača (anlasera) i pokretanje motora. 

Delovi alternatora

alternator sema

Diodna ploča je sedmi deo alternatora i koristi se za pretvaranje struje iz naizmenične u jednosmernu, tokom procesa punjenja. Da bi se naizmenična struja pretvorila u jednosmernu, alternator je opremljen ispravljačem izgradjenim od 6 ili više dioda.

Kako ispitati ispravnost alternatora

Jedan od načina da se ustanovi da li je problem sa akumulatorom ili alternatorom je provera napona. Za proveru napona je potreban voltmetar (unimer), a koraci su kao što sledi: 

prvi korak: negativni pol unimetra postaviti na negativni pol akumulatora, a pozitivni pol unimetra postaviti na pozitivni pol akumulatora (standardna boja polova je plava za  negativni, a crvena za pozitivni). 

drugi korak: dok je motor isključen, proverava se napon, koji mora biti veći od 12 volti. 

treći korak: dok motor radi, proverava se napon, koji ne sme biti veći od 13,5 volti (u nekim automobilina napon može premašiti 14 volti, a tipičan napon je 13,8 volti). 

četvrti korak: proverava se da li je napon tokom rada motora konstantan – ukoliko nije, odnosno ukoliko primetno varira, znak je da alternator otkazuje. 

Veoma je važno na vreme otkriti kvar alternatora i time izbeći veći kvar elektronike, akumulatora ili nekog drugog elementa električnog sistema. 

Kvarovi alternatora

Slab akumulator

Slab akumulator je glavni uzrok kvara alternatora. Ako akumulator nema dovoljno punjenja, upaliće se crvena lampica upozorenja na kontrolnoj tabli, u obliku akumulatora. Ponekad se ova lampica upozorenja pali diskontinualno, odnosno kada koristimo velike potrošače, kao što su duga svetla ili brisači.

Neispravni električni mehanizmi

Ako alternator ne stvara potrebnu jačinu struje, neki električni mehanizmi automobila, kao što su brisači, podizači prozora ili duga svetla, mogu raditi nepravilno ili delimično.

Buka

Ponekad mogu otkazati remenica alternatora, kaiš koji ga povezuje sa radilicom ili ležajevi, što stvara zvukove koji ukazuju na kvar. Takodje se može dogoditi da se kaiš olabavi, što može dovesti do toga da alternator ne puni akumulator ili da motorne startuje. 

Diodne ploče alternatora cene

Cena diodnih ploča alternatora zavisi od modela automobila. 

Najjeftinije diodne ploče alternatora

Remont alternatora je uobičajeno jeftiniji, ali zahteva više vremena. 

Garancija i reklamacija diodnih ploča alternatora

Garancija se daje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

Ukoliko Vam neki deo ne odgovara, vršimo povraćaj u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

Možete poručiti telefonom, posetiti nas u maloprodajnom objektu ili popunite upit ispod

Call Now ButtonPoziv, SMS, Viber