Auto Auto

Auto Tigra Jurija Gagarina 33v, Novi Beograd, Blok 70

011 3176 981

060 414 66 18

Ponedeljak - Petak 09:00 - 18:00 Subota 09:00 - 15:00

Alternatori za sve vrste automobila

Šta je alternator, kako radi i koja je funkcija alternatora

Alternator je električni generator koji pretvara mehaničku energiju u električnu u obliku naizmenične struje.

Alternator je glavni deo sistema za punjenje. Alternator proizvodi električnu energiju dok motor radi da bi napunio bateriju. Kada je motor isključen, baterija se može koristiti kao izvor električne energije za pokretanje elektropokretača (anlasera) i pokretanje motora. 

Delovi alternatora

alternator sema

Remenica je pri deo alternatora. Funkcija remenice je okretanje sklopa rotora dok motor radi. Remenica funkcioniše kao spojnica izmedju sklopa rotora i motora kroz pogonski remen poznat kao remen alternatora ili serpentinski remen. 

Postoje tri vrste remenice alternatora: pune remenice, jednosmerne remenice kvačila (OVC) i prekoračive remenice odvojnika alternatora (OAD). Funkcija sve tri vrste remenica alternatora je ista: rotacija rotorskog sklopa dok motor radi.

 

Kućište je drugi deo alternatora. Funkcija kućišta je da zaštiti unutrašnje delove alternatora. Kućišta su podeljenja na dva dela , prednje i zadnje kućište. predenje kućište se nalazi blizu remenice , dok zadnje kućište nasuprot.Izmedju njih se nalazi telo sklopa statora.

 

Lezaj je treći deo alternatora. Funkcija ležajeva je da se sklop rotora slobodno okreče,pričvršćeni ispred i na kraju vratila rotora .Ovi ležajevi se nalaze na kućištu alternatora. Jedan je na prednjem a drugi na zadnjem kućistu alternatora.

 

Rotor je četvrti deo alternatora. Funkciaj rotora je stvaranje magnetnog polja elektromagnetnom silom koja je izgradjena jer električna struja teče iz akumulator kroz zavojnicu rotora.Kada se rotor okreće,magnetno polje će preseći zavojnicu statora. Kako magnetno polje preseca  zavojnicu statora, tako zavojnica generiše električnu energiju Brže rotacije rotora povećavaju električnu struju koja se generiše u zavijnici statora.

 

Stator je peti deo alternatora. Funkcija statora je da generiše električnu struju dok elektromagnetni rotor preseca zavojnicu statora. Stator je nepokretni skup namotaja koji okružuje rotor. Zavojnica je izgradjena u zaobljenim oblicima, tako da se rotor može rotirati unutar zavojnice statora.

Postoje dve vrste veza kalema koje se koriste unutar kalema statora, I veza i delta veza. U statoru tipa I veze, krajevi žice od namotaja statora povezani su na neutralni spoj tako da krug izgleda kao slovo ”I”. Stator tipa I pruža dobru izlaznu struju pri malim brzinama motora. U statoru tima delta veze, žice su povezane od kraja do kraja, tako da kolo izgleda kao trougao. Statori tipa delta koriste se u alternatorima sa visokom izlaznom snagom.


Regler (regulator napona) je šesti deo alternatora. Regler kontroliše količinu snage koja se distribuira od alternatora do akumulatora, kako bi se kontrolisao postupak punjenja. Ako je izlazni napon alternatora ispod 14,5 volti, regler reaguje povećanjem struje kroz zavojnicu polja rotora, što dovodi do povećanja napona. Ako je izlazni napon alternatora 14,5 volti ili veći, regulator napona će smanjivati struju kroz zavojnicu polja rotora, što će uzrokovati smanjenje izlaznog napona.

 

Diodna ploča je sedmi deo alternatora i koristi se za pretvaranje struje iz naizmenične u jednosmernu, tokom procesa punjenja. Da bi se naizmenična struja pretvorila u jednosmernu, alternator je opremljen ispravljačem izgradjenim od 6 ili više dioda.

 

 

Zaštitni poklopac je poslednji deo alternatora i služi za zaštitu komponenata ispravljača postavljenih izvan zadnjeg kućišta. Zaštitni poklopac zavisi od proizvodjača alternatora.

 

Kako ispitati ispravnost alternatora

Jedan od načina da se ustanovi da li je problem sa akumulatorom ili alternatorom je provera napona. Za proveru napona je potreban voltmetar (unimer), a koraci su kao što sledi: 

prvi korak: negativni pol unimetra postaviti na negativni pol akumulatora, a pozitivni pol unimetra postaviti na pozitivni pol akumulatora (standardna boja polova je plava za  negativni, a crvena za pozitivni). 

drugi korak: dok je motor isključen, proverava se napon, koji mora biti veći od 12 volti. 

treći korak: dok motor radi, proverava se napon, koji ne sme biti veći od 13,5 volti (u nekim automobilina napon može premašiti 14 volti, a tipičan napon je 13,8 volti). 

četvrti korak: proverava se da li je napon tokom rada motora konstantan – ukoliko nije, odnosno ukoliko primetno varira, znak je da alternator otkazuje. 

Veoma je važno na vreme otkriti kvar alternatora i time izbeći veći kvar elektronike, akumulatora ili nekog drugog elementa električnog sistema. 

Kvarovi alternatora

Slab akumulator

Slab akumulator je glavni uzrok kvara alternatora. Ako akumulator nema dovoljno punjenja, upaliće se crvena lampica upozorenja na kontrolnoj tabli, u obliku akumulatora. Ponekad se ova lampica upozorenja pali diskontinualno, odnosno kada koristimo velike potrošače, kao što su duga svetla ili brisači.

Neispravni električni mehanizmi

Ako alternator ne stvara potrebnu jačinu struje, neki električni mehanizmi automobila, kao što su brisači, podizači prozora ili duga svetla, mogu raditi nepravilno ili delimično.

Buka

Ponekad mogu otkazati remenica alternatora, kaiš koji ga povezuje sa radilicom ili ležajevi, što stvara zvukove koji ukazuju na kvar. Takodje se može dogoditi da se kaiš olabavi, što može dovesti do toga da alternator ne puni akumulator ili da motorne startuje. 

Alternatori cene

Cena alternatora zavisi od modela automobila. 

Najjeftiniji alternatori

Remont alternatora je uobičajeno jeftiniji, ali zahteva više vremena. 

Garancija i reklamacija alternatora

Garancija se daje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

Ukoliko Vam neki deo ne odgovara, vršimo povraćaj u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

Možete poručiti telefonom, posetiti nas u maloprodajnom objektu ili popunite upit ispod

Call Now ButtonPoziv, SMS, Viber